Artikel

canon OT

De canon in het jodendom en het christendom is in een ingewikkeld proces ontstaan. Om te kunnen spreken over een canon moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:

  1. de boeken worden gezien als heilige Schrift;
  2. de selectie is afgerond en heeft dus een exclusief karakter; het is duidelijk welke boeken er wel en niet bij de heilige boeken horen.

Proces van canonisatie

Aan de eerste voorwaarde werd veel eerder voldaan dan aan de tweede. In de derde en tweede eeuw voor Christus – misschien al eerder – kende het jodendom ‘heilige boeken’. Je zou daarom kunnen zeggen dat toen het proces van canonisatie begon.
Maar pas veel later kreeg de verzameling van heilige boeken een exclusief, afgesloten karakter. Dat gebeurde pas ongeveer in de vierde eeuw na Christus. Je kunt dus eigenlijk niet spreken van een canon in de periode daarvoor. Maar het is duidelijk dat er in het jodendom en het christendom al heilige boeken waren lang voordat er een definitieve lijst werd vastgesteld.