Artikel

Hooglied

Het boek Hooglied bevat liefdespoëzie. Een jongen en een meisje zingen elkaar toe, en worden toegezongen.

Titel van het boek

Het boek Hooglied ontleent zijn naam aan de titel die Luther het in zijn bijbelvertaling gaf, Das Hohelied. De Hebreeuwse titel is Sjier hasjieriem, ‘Het mooiste lied’.

Thema’s

Vermoedelijk zijn de liefdesliederen in Hooglied oorspronkelijk bij bruiloftsfeesten gezongen. Ze geven de ideale liefde tussen man en vrouw weer.
Een jongen en een meisje zingen elkaar als het ware toe. Ze verlangen naar elkaar, ontmoeten elkaar en bezingen elkaars schoonheid in beeldende taal.

Kenmerken

Het boek bevat lyrische poëzie met een sterk emotionele lading. Het Hebreeuws waarin het geschreven is, heeft mooie klankpatronen en veel bijzondere woorden die nergens anders in de Bijbel voorkomen.

Plaats in de Bijbel

In veel bijbeluitgaven staat Hooglied na Prediker. Job en Psalmen bij de poëtische boeken.
In de Hebreeuwse Bijbel maakt Hooglied deel uit van de vijf zogeheten feestrollen (megilot), die tot de Geschriften behoren. Het boek wordt in de Joodse traditie gelezen tijdens het pesachfeest.

Hooglied als allegorie?

Het boek is lang op allegorische wijze uitgelegd. In de joodse uitlegtraditie werd de man in Hooglied gezien als beeld voor God, en de vrouw als beeld voor Israël. In de christelijke bijbeluitleg werd het boek gelezen als een tekst over Christus en zijn kerk, of over een mystieke relatie tussen God en mens.
Vanaf de achttiende eeuw ging men het boek zien als liefdespoëzie. De aandacht richtte zich op de bijzondere poëtische en literaire kwaliteit van de tekst. Daarbij kwam ook de invloed van Mesopotamische en Egyptische liefdespoëzie aan het licht.