Artikel

Ester: datering

Wanneer het boek Ester geschreven werd, is moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk is het geschreven door een auteur buiten Juda.

Ahasveros

Het verhaal speelt zich af in Susa, de zomerhoofdstad van de Perzische koningen, ten tijde van het bewind van koning Ahasveros, beter bekend als Xerxes I (486-465 voor Christus). Het boek dateert dus zeker van na zijn regeringsperiode. Waarschijnlijk is het geschreven in de derde of tweede eeuw voor Christus, een periode waarin de Joden met de dreiging van vervolging te kampen hadden.

Gelijkenissen met Judit

Het boek Ester heeft veel gemeen met het deuterocanonieke boek Judit, een vertelling uit de hellenistische tijd.