Artikel

Ester: opbouw

In het boek Ester zijn drie delen te onderscheiden.

Ester 1-2

In het eerste deel (Ester 1-2) wordt verteld hoe koningin Wasti de gunst van de koning verliest. Daardoor kan de Joodse Ester in haar plaats een hoge positie aan het Perzische hof krijgen. Zij is een nicht van Mordechai, die na de dood van haar ouders haar pleegvader is geworden.

Ester 3-9

Het tweede deel (Ester 3-9) begint met de moordzuchtige plannen van Haman tegen Mordechai en de Joden. In dit gedeelte van het boek draagt Ester het verhaal. Ze heeft de moed om ongevraagd naar de koning toe te gaan, en de slimheid om Haman uit te nodigen en vervolgens haar boodschap uit te stellen. Zo wordt de tegenstelling scherper tussen Hamans macht en zijn roemloze einde.
Dankzij het doortastend optreden van Ester en Mordechai komt Haman ten val en kunnen de Joden uiteindelijk afrekenen met hun tegenstanders.
Dit gedeelte eindigt met de voorschriften voor het poerimfeest (Ester 9:20-32).

Ester 10

Het derde deel (Ester 10) vermeldt de eervolle positie die de koning aan Mordechai verleent, en zijn inzet voor het geluk van het Joodse volk.