Psalmen: genres
Artikel

Psalmen: genres

Het boek Psalmen bevat veel verschillende soorten psalmen. Er kunnen ongeveer zeven genres onderscheiden worden:

•    historische psalmen
•    klaagpsalmen
•    koningspsalmen
•    lofpsalmen
•    pelgrimspsalmen
•    Sionspsalmen
•    wijsheidspsalmen

Vaak kunnen psalmen in meerdere categorieën vallen. Psalm 84 wordt bijvoorbeeld zowel bij de pelgrimspsalmen als bij de Sionspsalmen ingedeeld. 

Indeling van het boek Psalmen

De meeste psalmen zijn niet ingedeeld op grond van hun genre. De verschillende categorieën staan redelijk door elkaar.
Hierop zijn enkele uitzonderingen: de psalmen 95 tot en met 99 vormen samen een kleine verzameling koningspsalmen. De meeste pelgrimspsalmen staan bij elkaar tussen Psalm 121 en Psalm 134. Ook de zogenoemde halleel-psalmen (lofpsalmen; in halleel is ‘halleluja’ te herkennen) zijn bij elkaar gezet: Psalm 113 tot en met 118, Psalm 135 tot en met 136 en Psalm 145 tot en met 150.