Artikel

psalmen: datering

Voor de meeste psalmen geldt dat het moeilijk vast te stellen is wanneer ze zijn ontstaan. Het boek heeft zijn huidige vorm vermoedelijk pas gekregen tussen 200 en 150 voor Christus.

Aanwijzingen voor datering

De oudste psalmen zijn waarschijnlijk tussen 1000 en 586 voor Christus geschreven voor gebruik in de tempel van Salomo, maar een groot aantal dateert uit de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).
Een enkele keer is een globale datering uit de inhoud van een lied af te leiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de psalmen die terugblikken op historische gebeurtenissen als de Babylonische ballingschap, die duurde van 586 tot 539 voor Christus.
Ook staan er in de opschriften boven psalmen soms aanwijzingen voor de datering van een psalm. Deze opschriften horen niet bij de psalm zelf, maar zijn waarschijnlijk later toegevoegd in de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).