Artikel

Job: datering

Het is moeilijk vast te stellen wanneer en door wie het boek Job is geschreven. Op grond van de thematiek en het taalgebruik wordt gedacht dat het boek zijn huidige vorm heeft gekregen tussen de vijfde en de tweede eeuw voor Christus.