Artikel

Jesaja: datering

Het boek Jesaja bevat materiaal uit diverse perioden.

Eerste lagen

Het boek heeft zijn oorsprong in de profetieën van Jesaja over de situatie van Juda in de achtste eeuw voor Christus. Deze profetieën werden opgeschreven en later weer toegepast op nieuwe situaties. De oude teksten werden opnieuw geïnterpreteerd, bewerkt en uitgebreid.
De ontwikkeling van deze teksten tot het uiteindelijke boek is nauw verweven met de geschiedenis van Juda. Sporen van allerlei historische gebeurtenissen uit de achtste tot de vijfde eeuw voor Christus zijn in het boek terug te vinden.

Definitieve versie

In de Perzische periode werden de contouren van het uiteindelijke boek Jesaja zichtbaar. De laatste aanvullingen en bewerkingen zijn gedaan om het boek meer een geheel te laten zijn.
Uit de oude stukken, herlezingen en nieuwe teksten ontstond één groot Jesajaboek, dat zijn definitieve vorm kreeg in de laat-Perzische of vroeg-hellenistische tijd (ongeveer vierde eeuw voor Christus).