Artikel

Jeremia: datering

De profeet Jeremia leefde en profeteerde in de tweede helft van de zevende en het begin van de zesde eeuw voor Christus.
Wanneer en hoe het boek Jeremia tot stand gekomen is, is niet bekend. Het boek in zijn huidige vorm is samengesteld uit diverse bronnen.

Tekst van Baruch

Volgens Jeremia 36 dicteerde Jeremia in het jaar 605 voor Christus alles wat hij wilde zeggen aan Baruch. Maar Baruchs tekst werd verbrand door koning Jojakim. Baruch schreef daarna een nieuwe boekrol vol.
Deze nieuwe rol zou de basis kunnen zijn van het huidige boek, waar dan later veel aan toegevoegd is.

Verschillende versies

Opvallend is dat er een lange Hebreeuwse tekstversie van Jeremia bestaat en een kortere Griekse versie. Men denkt dat de Griekse tekst het oudst is. En dat de Hebreeuwse tekst in zijn huidige omvang pas laat in het proces van overlevering en schriftelijke vastlegging ontstaan is.
Ook zijn er meerdere versies in Qumran gevonden: enkele teksten die lijken op de versie uit de Hebreeuwse bijbel, en twee die meer lijken op de Griekse vertaling. (Zie ook tekstkritiek).