Artikel

Jesaja 56-66

In de hoofdstukken 56-66 staat een derde verzameling profetieën in het boek Jesaja.

Trito-Jesaja

Het derde gedeelte van het bijbelboek Jesaja wordt door veel wetenschappers toegeschreven aan nog weer andere profetische stemmen. Daarom wordt het wel Trito-Jesaja genoemd, ‘de derde Jesaja’.
Anderen zijn van mening dat Jesaja 56-66 een eenheid vormt met Jesaja 40-55, of zelfs dat heel Jesaja (hoofdstuk 1-66) een eenheid vormt.

Inhoud

De profetieën in Jesaja 56-66 hebben betrekking op de tijd na de terugkeer van de ballingen uit Babylonië. De nieuwe toekomst blijft uit en de teruggekeerde ballingen krijgen te maken met veel moeilijkheden. De profetieën zien hun slechte levenswandel als oorzaak daarvan. Ze roepen op om eerlijk en rechtvaardig te zijn, de sabbat in ere te houden en te blijven offeren en bidden.
Tegelijk wordt indringend verkondigd dat God zal waarmaken wat hij heeft beloofd, met name in Jesaja 60-62.

Datering

Het gedeelte Jesaja 56-66 moet waarschijnlijk gedateerd worden na de Babylonische ballingschap.