Artikel

1 Kronieken: datering

Het boek 1 en 2 Kronieken is waarschijnlijk geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dit is onder andere af te leiden uit de overeenkomsten met de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Ook de Aramese invloed op de taal en stijl van het boek wijzen in die richting. De auteur die anoniem is gebleven, leefde vermoedelijk in Jeruzalem en behoorde tot de priesterlijke kringen.