Artikel

2 Samuel: opbouw

2 Samuel 1 vormt de afsluiting van de verhalen in 1 Samuel. In de tekst van 2 Samuel 2 zijn drie delen te onderscheiden.

Het koningschap van David

Het eerste deel (2 Samuel 2-8) beschrijft hoe David zijn koningschap over Juda en Israël een stevige basis geeft. Hij verhuist van Hebron naar Jeruzalem en laat ook de ark van God naar Jeruzalem brengen. Hij is van plan om voor God een tempel te bouwen. Maar de profeet Natan vertelt hem dat niet hij, maar zijn zoon de tempel zal mogen bouwen.

Het wangedrag van David

In het tweede deel, (2 Samuel 9-20, met een doorlopende verhaallijn in 1 Koningen 1-2), blijkt dat David bepaald geen ideale koning is. Hij pleegt overspel en moord. Hij wordt daarvoor gestraft met de dood van vier van zijn zonen. Vanwege zijn eigen wangedrag is hij niet in staat krachtig op te treden tegen Absalom. Daardoor komt de eenheid van het koninkrijk in gevaar. Pas zijn zoon Salomo zal de goede koning zijn.

Verhalen, gedichten en mededelingen

Het derde deel, (2 Samuel 21-24), is in feite een verzameling van losse verhalen, gedichten en mededelingen. Er worden thema’s opgepakt uit 2 Samuel 2-8. Zo wordt in 2 Samuel 24 de plaats voor de tempel aangewezen die in 2 Samuel 7 al is genoemd.
Het lied in 2 Samuel 22 is bijna gelijk aan Psalm 18.