Artikel

Jozua: opbouw

In het boek Jozua zijn drie delen te onderscheiden, waarin het gaat over:

  • de verovering van het land Kanaän;
  • de verdeling van het land;
  • de terugkeer van de oostelijke stammen, gevolgd door twee afsluitende toespraken van Jozua.

Verovering van het land

In het eerste deel (Jozua 1-12) wordt verteld hoe de Israëlieten onder leiding van Jozua de Jordaan oversteken. Met Gods hulp wordt het land Kanaän stukje voor stukje veroverd. In hoofdstuk 12 staat een lijst van verslagen koningen.

Verdeling van het land

In het tweede deel (Jozua 13-21) wordt het land onder de stammen verdeeld. Dit gedeelte bevat veel plaatsnamen en grensaanduidingen.

Terugkeer oostelijke stammen en afsluiting

Het derde deel (Jozua 22-24) grijpt terug op het begin: de oostelijke stammen keren terug van de overkant van de Jordaan naar hun eigen grondgebied (vergelijk Jozua 1:12-15 en Jozua 22:1-34).
Daarna neemt Jozua in twee toespraken afscheid van het volk. Hij wijst erop dat Gods beloften vervuld zijn en roept het volk op om geen andere goden te dienen.
Het boek sluit af met een aantal mededelingen, onder andere over de dood van Jozua.