Artikel

Deuteronomium: datering

Volgens de moderne opvatting heeft het boek Deuteronomium rond de Babylonische ballingschap zijn definitieve vorm gekregen.

Traditionele datering

Vanaf de tijd van Ezra en Nehemia (rond 450 voor Christus) werden de boeken van de Pentateuch waaronder Deuteronomium aan de bijbelse figuur Mozes toegeschreven.

Moderne datering

Waarschijnlijk heeft het boek Deuteronomium een lange ontstaansgeschiedenis. De kern van het boek is al in de zevende eeuw voor Christus opgeschreven. Daarna hebben verschillende auteurs de tekst uitgebreid en aangevuld.
Het redactieproces zou begonnen zijn in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 voor Christus) en afgesloten in de Joodse gemeenschap in de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).