Artikel

Deuteronomium: opbouw

In het boek Deuteronomium zijn vier delen te onderscheiden. Elk van de vier delen bevat een toespraak van Mozes. Hij blikt terug op wat er gebeurd is, en bereidt het volk voor op een nieuwe toekomst.

Terugblik

In zijn eerste toespraak (Deuteronomium 1:1-4:43) geeft Mozes een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen vanaf het vertrek van de Israëlieten bij de berg Horeb (Sinai) tot de aankomst in de vlakte van Moab.

Vooruitblik

In de tweede toespraak (Deuteronomium 4:44-11:32) kijkt Mozes vooral vooruit en instrueert hij het volk met het oog op de toekomst in het land Kanaän.

Wetten en voorschriften

Mozes geeft in Deuteronomium 12:1-26:19 zijn derde toespraak. Hierin noemt hij een groot aantal wetten en voorschriften voor het godsdienstig en maatschappelijk leven.

Intocht in Kanaän en opvolger van Mozes

In het vierde deel (Deuteronomium 27:1-34:12) geeft Mozes aanwijzingen voor de intocht in Kanaän en wijst hij Jozua als zijn opvolger aan. Het boek sluit af met:

  • het lied van Mozes (Deuteronomium 32:1-43);
  • de zegening van de twaalf stammen van Israël (Deuteronomium 33:1-29);
  • het bericht van Mozes’ dood (Deuteronomium 34:1-12).