Artikel

Numeri: datering

Het boek Numeri heeft volgens de moderne opvatting tijdens of na de Babylonische ballingschap zijn definitieve vorm gekregen.

Traditionele datering

Vanaf de tijd van Ezra en Nehemia (rond 450 voor Christus) werden de boeken van de Pentateuch waaronder Numeri aan de bijbelse figuur Mozes toegeschreven. Daarom spreekt men ook wel van ‘de vijf boeken van Mozes’.

Moderne datering

Tegenwoordig nemen de meeste wetenschappers aan dat het boek Numeri in zijn huidige vorm het resultaat is van een langdurig proces van overleveren en redigeren. Sommige delen van het boek Numeri kunnen teruggaan op oude overleveringen ten tijde van de koningen van Israël en Juda (100-586 voor Christus). Het redactieproces zou begonnen zijn in deze tijd en afgesloten in de Joodse gemeenschap in de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).