Artikel

Numeri: opbouw

In het boek Numeri zijn op grond van de geografische situering drie delen te onderscheiden:

  • in de Sinaiwoestijn (Numeri 1:1-10:10);
  • onderweg van de Sinai naar de vlakte van Moab (Numeri 10:11-22:1);
  • in de vlakte van Moab (Numeri 22:2-36:13).

In de Sinaiwoestijn

Het eerste deel is te lezen als een directe voortzetting van Exodus en Leviticus. Het begint met de telling en de organisatie van het volk. Daarop volgen wetten, regels en cultische voorschriften die het volk voorbereiden op de reis door de woestijn.

Onderweg naar de vlakte van Moab

Het tweede deel gaat over de moeizame tocht door de woestijn van Sinai naar Moab. Hier worden allerlei motieven uit het boek Exodus herhaald: de moedeloosheid onder het volk, geklaag en verzet tegen het gezag van Mozes. Ook dit gedeelte bevat voorschriften en regels, voor onderweg en voor in de toekomst in het beloofde land.

In de vlakte van Moab

In het derde deel wordt Israël verder voorbereid op de inname van Kanaän, waarop door Bileam wordt gezinspeeld. Er vindt opnieuw een volkstelling plaats. Er wordt een opvolger van Mozes aangewezen, en er worden voorschriften voor offers en feesten gegeven.