Artikel

Leviticus: datering

Sommige delen van het boek Leviticus zouden kunnen teruggaan op de tijd van de koningen van Israël en Juda. Tijdens en na de Babylonische ballingschap kreeg het boek zijn definitieve vorm.

Traditionele datering

Vanaf de tijd van Ezra en Nehemia (rond 450 voor Christus) werden de boeken van de Pentateuch waaronder Leviticus aan de bijbelse figuur Mozes toegeschreven. Daarom spreekt men ook wel van ‘de vijf boeken van Mozes’.

Moderne datering

Tegenwoordig nemen de meeste wetenschappers aan dat het boek Leviticus regels en offeraanwijzingen bevat uit verschillende periodes. In de loop van de tijd zijn teksten die gebundeld en opgeschreven. Dat proces van verzamelen en redigeren zou begonnen zijn in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 voor Christus) en afgesloten in de Joodse gemeenschap in de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).