Artikel

Leviticus: opbouw

In het boek Leviticus zijn twee delen te onderscheiden. In de eerste helft staan regels voor de priesters met betrekking tot de offerdienst. In de tweede helft staan regels voor het volk met betrekking tot hun manier van leven.

Regels voor de priesters

Het eerste deel (Leviticus 1-16) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • voorschriften voor de verschillende offers (Leviticus 1-7);
  • de priesterwijding en de instelling van de offerdienst (Leviticus 8-10);
  • reinheidsvoorschriften met betrekking tot voedsel en fysieke aandoeningen (Leviticus 11-15);
  • regels over Grote Verzoendag (Leviticus 16).

Regels voor het volk

Het tweede deel (Leviticus 17-27) bevat een groot aantal bepalingen en regels in verband met de heiligheid die het volk in acht moet nemen:

  • De voorschriften in Leviticus 18-20 gaan vooral over sociale en seksuele relaties.
  • In Leviticus 21:1-24:9 volgen voorschriften voor de eredienst, met een liturgische kalender in Leviticus 23. In Leviticus 24:10-23 is een verhaal te vinden dat regels geeft voor een gelijke behandeling van vreemdelingen en Israëlieten.
  • Leviticus 25-26 beschrijft de instelling van het sabbatsjaar en het jubeljaar.
  • Leviticus 27 besluit het boek met regels voor het afkopen van geloften.