Artikel

Exodus: datering

Het boek Exodus is het resultaat van een lang redactieproces. Volgens de moderne opvatting is dit proces afgesloten tijdens de Babylonische ballingschap.

Traditionele datering

Vanaf de tijd van Ezra en Nehemia (rond 450 voor Christus) werden de boeken van de Pentateuch, waaronder Exodus aan de bijbelse figuur Mozes toegeschreven. Daarom spreekt men ook wel van ‘de vijf boeken van Mozes’. Volgens de traditie is het boek Exodus geschreven ongeveer in de dertiende eeuw voor Christus.

Moderne datering

Tegenwoordig nemen de meeste wetenschappers aan dat het boek Exodus in zijn huidige vorm het resultaat is van een langdurig proces van overleveren van oude tradities en het op schrift stellen daarvan. Gedurende dit proces werden dan de oudere teksten ook bewerkt en aangevuld met latere teksten. Het redactieproces zou begonnen zijn in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 voor Christus) en afgesloten in de Joodse gemeenschap in de tijd van de tweede tempel (na 515 voor Christus).