Artikel

Inleiding Genesis (NBV)

Genesis bevat het verhaal over het ontstaan van de wereld, de mensheid en Israël. Het grootste deel van het boek is gewijd aan de voorgeschiedenis van het volk van Israël.

Titel van het boek

Het boek Genesis dankt zijn naam aan titel van het boek in de Septuaginta. Het Griekse woord genesis betekent ‘ontstaan’, ‘oorsprong’, ‘wording’. De titel Genesis bevat een verwijzing naar de inhoud: het verhaal over het ontstaan van de wereld, de mensheid en Israël.
De titel in de Hebreeuwse Bijbel is Beresjiet, ‘In het begin’. Dat is het eerste woord van het boek.

Inhoud

Het boek Genesis maakt door middel van verhalen duidelijk dat:

  • er één God is;
  • de speciale band tussen deze God en zijn volk teruggaat tot oeroude tijden;
  • dat de God die met Abraham, Isaak en Jakob een verbond sluit, dezelfde is als de God die alles heeft geschapen.

Als een rode draad loopt door deze verhalen de toezegging van God dat hij Israël tot een groot volk zal maken en een eigen land zal geven.

Stijl

Het boek bevat vooral verhalen, maar ook geslachtsregisters, poëtische passages, zegenspreuken en vervloekingen. De verhalen worden op een levendige manier verteld, en de lezer kijkt met verschillende verhaalpersonages mee. De poëtische teksten worden gekenmerkt door een verheven stijl, bondigheid en grote zeggingskracht. De geslachtsregisters zijn zakelijk.

Plaats in de Bijbel

Genesis is het eerste boek van de Pentateuch, de verzameling van vijf boeken die in de Joodse traditie de Tora genoemd wordt.

Bijbelverzen

  • Genesis 1-50