Artikel

2 Johannes

De tweede brief van Johannes is een korte brief, die net als 1 Johannes en 3 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes.
In deze brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ooit mens is geweest.

Thema

De tweede brief van Johannes is geschreven vanuit de thuisgemeente van de auteur en is gericht aan een andere gemeente, die hij aanspreekt als ‘de uitverkoren vrouw en haar kinderen’ (2 Johannes 1:1). De gemeenteleden worden opgeroepen elkaar lief te blijven hebben. Daarna volgt een waarschuwing tegen misleiders die hetzelfde beweren als die in 1 Johannes. Zelfs wie zo iemand in huis ontvangt of ook maar groet, is medeplichtig aan kwalijke praktijken.

Genre

Anders dan de eerste brief van Johannes, hebben 2 en 3 Johannes de kenmerken van een echte brief.

Bijbelverzen

  • 2 Johannes 1:1