Artikel

1 Johannes: auteur en datering

Het is onzeker of de apostel Johannes de schrijver is van 1 Johannes. Deze brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 100 na Christus. 

Auteur

De drie geschriften die bekend staan als de brieven van Johannes komen uit dezelfde kring als het evangelie volgens Johannes. Waarschijnlijk is 1 Johannes, met de andere twee brieven, later geschreven dan het Johannes-evangelie. We weten niet of de auteur bekend was met de hele evangelietekst zoals wij die kennen.
De brief wordt toegeschreven aan apostel Johannes, hoewel in de tekst de naam van de schrijver ontbreekt. Net zoals bij het evangelie volgens Johannes, blijft het onzeker of de brieven verbonden kunnen worden met de apostel Johannes in Efeze.

Datering 

Volgens bijbelwetenschappers zijn de drie brieven van Johannes geschreven na het evangelie volgens Johannes, rond het jaar 100 na Christus.