Artikel

1 Johannes: opbouw

De eerste brief van Johannes is niet heel helder opgebouwd.

Korte inhoud

De opzet van de brief is niet heel helder, omdat de schrijver regelmatig voor een nieuwe inzet kiest. De schrijver begint in 1 Johannes 1:5 na het voorwoord. Daarna zet hij opnieuw in in 1 Johannes 2:18 en in 1 Johannes 4:1 waar hij de misleiders stevig aanpakt. Ten slotte volgt een nieuwe inzet in 1 Johannes 5:13 wanneer de schrijver aan zijn slotwoorden begint.
De schrijver van 1 Johannes bevindt zich in een crisissituatie. Hij wil zo indringend mogelijk van allerlei kanten belichten waar het in het geloof om moet gaan.

Opbouw

1:1-4  voorwoord
1:5-2:17  met God verbonden zijn
2:18-27  de vijanden van Christus
2:28 – 3:10  kinderen van God
3:11-24  houd van elkaar
4:1-6  de Geest van God en de geest van de wereld
4:7-21   de liefde komt van God
5:1-12  Jezus is de Zoon van God
5:13-21  slot van de brief

Bijbelverzen

  • 1 Johannes 2:18
  • 1 Johannes 4:1
  • 1 Johannes 1:5
  • 1 Johannes 5:13