Artikel

2 Petrus: opbouw

De tweede brief van Petrus staat op naam van de apostel Petrus. Deze brief heeft veel overeenkomsten met de brief van Judas.

Korte inhoud

Het kader van de brief (2 Petrus 1:1-3 en 2 Petrus 3:17-18) biedt standaardelementen als aanhef en begroeting.
Daarnaast richt het de aandacht op twee kerngedachten: de centrale betekenis van Jezus als redder en de aansporing om standvastig in het geloof te blijven. In het centrale gedeelte van de brief wordt uitgewerkt waarom die standvastigheid nodig is, wat die standvastigheid vraagt en waartoe deze leiden zal.

Opbouw

1:1-2   afzenders, geadresseerden en groet
1:3-11  leef zoals God het wil
1:12-21  Petrus is een goede leraar
2:1-22  valse leraren worden gestraft
3:1-13   de Heer zal komen
3:14-18   slot van de brief

 

Bijbelverzen

  • 2 Petrus 1:1-3
  • 2 Petrus 3:17-18