Artikel

1 Petrus: auteur en datering

De eerste brief van Petrus is waarschijnlijk geschreven door een leerling van de apostel Petrus aan het einde van de eerste eeuw na Christus.

Auteur

De brief staat op naam van de apostel Petrus, maar zijn auteurschap is omstreden. Veel deskundigen denken dat de brief geschreven is door volgelingen van Petrus, die zijn naam gebruikten om zijn gedachtegoed door te geven.

Datering

Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is. De meeste bijbelwetenschappers nemen aan dat de brief tussen 65 en 90 na Christus is geschreven. Opmerkingen in de brief die verwijzen naar een tijd waarin men ‘nog onwetend was’ (1 Petrus 1:14) of naar vroegere ‘duisternis’ (1 Petrus 2:9) wijzen erop dat vooral christenen van de eerste generatie worden aangesproken.

Bijbelverzen

  • 1 Petrus 2:9
  • 1 Petrus 1:14