Artikel

1 Petrus: opbouw

De eerste brief van Petrus is een zorgvuldig geschreven brief op naam van de apostel Petrus.

Korte inhoud

De brief heeft een zorgvuldig gecomponeerd raamwerk, waarin de schrijver de lezers begroet (1 Petrus 1:1-2) en weer afscheid van hen neemt (1 Petrus 5:12-14).
Tussen begin en slot spoort de schrijver hen aan om een voorbeeldig, ‘heilig’ leven te leiden. Ook geeft hij redenen om dit daadwerkelijk te doen, ondanks de discriminatie en spot waaraan de christenen blootstaan.

Opbouw

1:1-2  afzenders, geadresseerden en groet
1:3-2:10  het volk van God
2:11 – 3:12  leven tussen ongelovigen
3:13 – 4:19  lijden, net als Christus
5:1-11  laatste adviezen
5:12-14  slot van de brief

 

 

 

 

 

 

Bijbelverzen

  • 1 Petrus 5:12-14
  • 1 Petrus 1:1-2