Artikel

1 Petrus: doelgroep

De eerste brief van Petrus is gericht aan de gemeenten in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië (1 Petrus 1:1). Deze gebieden lagen allemaal in Klein-Azië.
Uit diverse details in de brief blijkt dat de geadresseerden niet-Joden waren.