Artikel

1 Timoteüs: doelgroep

De eerste brief aan Timoteüs behoort tot de zogenoemde ‘pastorale brieven’. Deze brieven zijn volgens de aanhef gericht aan de directe medewerkers van Paulus: Timoteüs en Titus. Maar deze brieven hebben steeds leraren van de generatie na Paulus op het oog. Dat blijkt uit de onderwerpen die behandeld worden in de brieven.

Adviezen aan de leiders van de gemeenten

Deze leraren geven leiding aan de gemeenten, maar kunnen geen advies (meer) vragen aan Paulus en zijn medewerkers. In de pastorale brieven worden hen duidelijke richtlijnen gegeven. Ook de persoonlijk klinkende waarschuwingen en adviezen aan Timoteüs en Titus zijn in feite aan hen gericht (bijvoorbeeld 1 Timoteüs 4:11-16, 2 Timoteüs 3:14-17, en Titus 2:7-8).

Bijbelverzen

  • 2 Timoteüs 3:14-17
  • Titus 2:7-8
  • 1 Timoteüs 4:11-16