Artikel

1 Timoteüs: opbouw

De eerste brief aan Timoteüs bevat aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de christelijke gemeente.

Korte inhoud

1 Timoteüs geeft richtlijnen voor het gedrag van hen die leiding geven in de christelijke gemeenten. In het eerste hoofdstuk wordt de taak die Timoteüs opgedragen is opnieuw geformuleerd: hij dient zich te houden aan de hem overgeleverde leer en zich verre te houden van mensen die hem op een dwaalspoor willen brengen. 
Dan volgen in hoofdstuk 2 en 3 aanwijzingen voor gemeenteleden en ambtsdragers. 
Vanaf 1 Timoteüs 4:6 wordt Timoteüs zelf weer aangesproken; hij wordt opgeroepen dwaalleraren te bestrijden. 
In hoofdstuk 5 wordt hem verteld wat de taken zijn van weduwen, ambtsdragers en slaven in de christelijke gemeente. In het laatste hoofdstuk wordt nog eens onderstreept wat het verschil is tussen de ware godsdienst die Timoteüs verkondigt en de dwaalleer.

Opbouw

1:1-2  afzenders, geadresseerden en groet
1:3 – 2:7  strijd tegen verkeerde ideeën
2:8 – 4:5  regels voor de kerk
4:6-16  de taken van Timoteüs
5:1 – 6:10  de zorg voor mensen in de kerk
6:11-19  strijd voor het geloof
6:20-21  slot van de brief