Artikel

2 Tessalonicenzen: opbouw

De tweede brief aan de Tessalonicenzen lijkt een soort bewerking te zijn van de eerste brief aan de Tessalonicenzen.

Korte inhoud

Net als 1 Tessalonicenzen begint 2 Tessalonicenzen volgens een vast patroon: afzender, geadresseerde, groet en een dankzegging aan God voor de ontvanger van de brief. In 2 Tessalonicenzen 1:1-2 zijn de afzenders en geadresseerden te vinden en de groet (‘Genade zij u en vrede …’).
In 2 Tessalonicenzen 1:3-5 vinden we een korte dankbetuiging, die direct overgaat in een beschrijving van de komst van Christus en het oordeel dat daarmee zal samenvallen. De reden van het uitstel van Christus’ komst wordt gegeven in 2 Tessalonicenzen 2.
In 2 Tessalonicenzen 3:1-16 worden de gelovigen die hun werk verwaarlozen tot de orde geroepen. De brief eindigt in 2 Tessalonicenzen 3:17-18 met slotgroeten.

Opbouw

1:1-2  afzenders, geadresseerden en groet
1:3-5  dankzegging
1:6-12  de komst van Christus en het oordeel
2:1-17  de reden van het uitstel van Christus’ komst
3:1-16  een oproep om werk niet te verwaarlozen
3:17-18  slotgroeten

 

 

Bijbelverzen

  • 2 Tessalonicenzen 1:1-2