Artikel

2 Tessalonicenzen: auteur en datering

De tweede brief aan de Tessalonicenzen staat op naam van Paulus, maar is waarschijnlijk niet door Paulus zelf geschreven. Het is onbekend wie de brief wel geschreven heeft, en in welke tijd.

Auteurschap

De meeste bijbelwetenschappers gaan er vanuit dat deze brief niet door Paulus is geschreven. Zij geven hiervoor de volgende redenen.

  1. 2 Tessalonicenzen heeft ongeveer een derde van de woorden en zinsdelen gemeen met 1 Tessalonicenzen. Dat wijst erop dat 2 Tessalonicenzen een bewerking is van 1 Tessalonicenzen. 
  2. Daarentegen verschilt de toon van de brieven wel: 1 Tessalonicenzen is warm en betrokken van toon, 2 Tessalonicenzen vertoont meer de stijl van een zakelijk traktaat.
  3. Een derde aanwijzing is de manier waarop in de beide brieven over de eindtijd wordt gesproken. Er zijn verschillende ideeën over het moment dat Christus zal komen, en deze verschillen zijn moeilijk toe te schrijven aan één auteur. 
  4. In 2 Tessalonicenzen valt op hoe gedetailleerd er gesproken wordt over de straf die de niet-christenen zullen krijgen. In de brieven waarvan we zeker weten dat Paulus ze heeft geschreven, komt dat niet op deze manier voor.

Datering 

Het is moeilijk om 2 Tessalonicenzen te dateren. Vanwege het onderwerp – het uitblijven van de eindtijd – ligt het voor de hand dat de tekst aan het einde van de eerste eeuw na Christus geschreven is. Waarschijnlijk is de brief afkomstig uit een groep gelovigen voor wie de verzamelde brieven van Paulus een belangrijke rol speelden. Iemand heeft Paulus’ idee over een snelle komst van Christus willen corrigeren door een brief aan de verzameling toe te voegen. Het is dan ook niet zeker dat de brief echt aan christenen in Tessalonica gericht was.