Artikel

2 Tessalonicenzen

Deze brief op naam van de apostel Paulus is gericht aan de christenen in Tessalonica. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is. 

Thema

Het belangrijkste thema van de brief is het uitblijven van de eindtijd. De eerste christenen verwachtten dat Christus snel zou terugkeren. Toen dat niet gebeurde, zorgde dat voor twijfel in de vroegchristelijke gemeenten.
In 2 Tessalonicenzen wordt deze twijfel weggenomen: Christus zal zeker komen, maar pas na een periode van verwarring en ellende. De auteur waarschuwt dat de dag van de Heer nog lang niet zal aanbreken. De lezers moeten zich niet laten misleiden. Er moet nog van alles gebeuren: 

  • er moet eerst een periode van komen waar veel mensen in opstand zullen komen tegen God 
  • en de ‘wetteloze mens’, een antichrist-figuur, moet nog verschijnen. 

Tot die tijd moeten de gelovigen ‘hun verstand niet verliezen’ (2 Tessalonicenzen 2:2).

 

Bijbelverzen

  • 2 Tessalonicenzen 2:2