Artikel

1 Tessalonicenzen: doelgroep

De eerste brief aan de Tessalonicenzen is gericht aan de christenen in Tessalonica.
Tessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië, een provincie in het noorden van Griekenland. Paulus stichtte er een christelijke gemeente, die voornamelijk bestond uit niet-Joden. 
Er zit weinig tijd tussen het stichten van de gemeente en het schrijven van deze brief (zie 1 Tessalonicenzen 2:17).

 

Bijbelverzen

  • 1 Tessalonicenzen 2:17