Artikel

2 Korintiërs: meerdere brieven?

Over het algemeen is men het erover eens dat 2 Korintiërs echt door Paulus is geschreven. Deskundigen zijn het er echter niet over eens of de tekst oorspronkelijk één geheel was. Het is ook mogelijk dat de brief door een latere redacteur werd samengesteld uit twee, drie, vier of zelfs vijf brieven die Paulus aan de Korintiërs zou hebben geschreven. 

De verschillende delen

Er zijn verschillende delen van 2 Korintiërs die zelfstandige brieven geweest kunnen zijn: 

  • 2 Korintiërs 1:1 – 2:13 en 7:5-16
  • 2 Korintiërs 2:14 – 7:4 
  • 2 Korintiërs 8:1-24 
  • 2 Korintiërs 9:1-15
  • 2 Korintiërs 10:1 – 13:13