Artikel

1 Korintiërs: opbouw

De eerste brief aan de Korintiërs is de op een na langste brief van Paulus. Het belangrijkste onderwerp van de brief is de verdeeldheid in de gemeente.

Korte inhoud

Zoals alle brieven van Paulus begint 1 Korintiërs met de vermelding van de afzenders, de geadresseerden, een groet en een dankzegging. De eigenlijke brief bestaat uit twee delen: 
In het eerste, kortere deel (1 Korintiërs 1:10 – 4:21) probeert Paulus de Korintiërs ervan te overtuigen dat hij werkelijk apostel van Jezus is. Ook zegt hij dat ze een eind moeten maken aan hun verdeeldheid door volgens de gezindheid van Christus te leven. 
In het tweede, grotere deel (1 Korintiërs 5:1 – 15:58) behandelt Paulus allerlei concrete problemen waarin de verdeeldheid in het leven van de gemeente tot uiting komt.
Hierna sluit Paulus af met een aantal praktische mededelingen (1 Korintiërs 16:1-24).

Opbouw

1:1-9  begin van de brief
1:10-4:21   er moet een einde komen aan de verdeeldheid
5:1-15:58  bespreking van concrete problemen
16:1-24  slot van de brief