Artikel

2 Kronieken: opbouw

In 2 Kronieken wordt de geschiedenis van Israël beschreven vanaf koning Salomo tot en met de val van Jeruzalem in 587 voor Christus.

Indeling

Er zijn drie delen te onderscheiden:

  • Het eerste deel (2 Kronieken 1-9) gaat over koning Salomo,
  • Het tweede deel (2 Kronieken 10-36:21) gaat over h
  • Het derde deel (2 Kronieken 36:22-23) bestaat slechts uit twee verzen. De schrijver eindigt zijn verhaal met het besluit van de Perzische koning Cyrus in 538 voor Christus: de Judese ballingen mogen naar hun land terugkeren en de tempel in Jeruzalem moet worden hersteld.

Juda

In 2 Kronieken gaat de belangstelling van de schrijver vooral uit naar het koningshuis van David en naar de lotgevallen van het rijk van Juda. Dit rijk is naar de mening van de schrijver de voorzetting van Israël als het volk van God was. Over het noordelijke rijk spreekt hij alleen voor zover dat nodig is om de geschiedenis van Juda te begrijpen.