Artikel

1 Kronieken: opbouw

In 1 Kronieken wordt de geschiedenis van Israël beschreven tot en met koning David. Er zijn drie delen te onderscheiden.

Indeling

  • Het eerste deel (1 Kronieken 1-10) geeft met veel lijsten een genealogisch en geografisch kader. De stam Juda en de familie van David hebben een prominente rol.
  • Het tweede deel (1 Kronieken 11-20) beschrijft de regering van David en zijn inzet voor de eredienst.
  • Het derde deel (1 Kronieken 21-29) beschrijft Davids voorbereidingen voor de bouw van de tempel.

Juda

De belangstelling van de schrijver gaat vooral uit naar het koningshuis van David en naar de lotgevallen van het rijk van Juda. Hij wil duidelijk maken dat Gods bedoeling met Israël zichtbaar geworden is in het rijk van David. Het rijk van Juda – en niet het noordelijke rijk – is de wettige voortzetting daarvan. Om dat aan te tonen wijst de schrijver op de glorietijd van de regering van David en Salomo. Toen vonden de voorbereiding voor de tempelbouw, de bouw zelf en de vestiging van de eredienst plaats. En beide koningen handelden daarbij volgens de opdracht van God.