Artikel

2 Koningen: datering

Het boek 1 en 2 Koningen is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua Rechters, 1 en 2 Samuel de geschiedenis van Israël en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus.
In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus. Het boek beschrijft gebeurtenissen in de periode van de tiende eeuw tot de negende eeuw voor Christus.
Het boek bevat veel verschillende verhaaltradities over bekende profeten en bronnen voor de geschiedenis van Israël en Juda. In zijn huidige vorm is 2 Koningen het resultaat van een langdurig proces van overleveren en redigeren. Het redactieproces zou afgerond zijn tijdens of na de Babylonische ballingschap.