Artikel

1 Koningen: opbouw

1 Koningen bevat verhalen over de verschillende koningen van Israël en Juda.

Indeling

Het boek kan in grote lijnen in drie delen verdeeld worden:

 • 1 Koningen 1-2 beschrijft het levenseinde van koning David. Het is de afwikkeling van de verhalen in 2 Samuel.
 • 1 Koningen 3-11 geeft een beschrijving van het koningschap van Salomo. De wijsheid van Salomo en de bouw van de tempel krijgen daarin bijzondere aandacht.
 • Het derde gedeelte 1 Koningen 12-22 gaat over de geschiedenis van Juda en Israël na de scheuring van het rijk.

Andere bronnen

Het boek 1 Koningen maakt melding van een aantal oude bronnen die bestaan hebben naast het boek 1 Koningen. Bijvoorbeeld:

 • De annalen van Salomo (1 Koningen 11:41);
 • De kronieken van de koningen van Juda (onder andere in 1 Koningen 15:7);
 • De kronieken van de koningen van Israël (onder andere in 1 Koningen 14:19).

Vast stramien

De verschillende koningen worden steeds volgens een vast stramien beschreven. Steeds worden de volgende punten vermeld:

 • de aanvang en de duur van de regering;
 • de stad van waaruit een koning regeerde;
 • een theologische beoordeling van het koningschap;
 • een verwijzing naar de kronieken;
 • een mededeling over de dood van de koning en opvolging.

Profeten

In het boek 1 Koningen wordt ook grote nadruk gelegd op het optreden van profeten. Zij zijn de woordvoerders van God, ze maken zijn wil bekend aan de koning en aan het volk. Sommige hoofdstukken, zoals 1 Koningen 13, 1 Koningen 17-19 en 1 Koningen 22, gaan dan ook meer over profeten dan over koningen.