Dag 11 - Vrijheid

God belooft bevrijding, en die bevrijding kan ons van binnenuit veranderen. Maar vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. In deze boodschap van de profeet Jeremia is dat een heel concrete opdracht. Die opdracht maakt al onderdeel uit van het verbond dat God eeuwen geleden met de Israëlieten had gesloten: als iemand van het volk dusdanig in de financiële problemen zat dat schuldslavernij de enige uitkomst leek, dan stopte die slavernij altijd na zes jaar (Exodus 21:2 en Deuteronomium 15:12).

Vaak namen de mensen het niet zo nauw met deze regel. De tekst van vandaag volgt op het voornemen van koning Sedekia om alle Hebreeuwse slaven vrij te laten. Maar ook nu komen de mensen op dat besluit terug. God kondigt daarom een strenge straf aan: omdat de mensen hun vrijgelaten slaven weer terughalen, verklaart God hen nu op zijn beurt vogelvrij om door ‘het zwaard, de honger en de pest’ te worden getroffen. De bewoording laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het is God ernst met het doorgeven van vrijheid.

Over wie of wat houd jij graag de controle? Kijk je daar door deze tekst anders tegenaan?