Dag 9 - Vrijheid

Teksten zoals deze vinden we ingewikkeld: er klinkt een waardeoordeel tegenover Joden in door, en daar blijven we – terecht – liever ver uit de buurt. Toch schuilt er een waardevolle les in deze tekst. Paulus was teleurgesteld omdat veel Joden Jezus niet als de beloofde messias zagen. Daarom benadrukt hij de tegenstelling tussen wet en geloof, tussen de uitgedoofde luister van in steen gegrifte letters en de vrijheid van Gods Geest.

Natuurlijk kies je voor dat laatste. Wie zou nou niet ‘met onbedekt gezicht de luister van de Heer willen aanschouwen’? Maar als we kritisch naar onszelf kijken, merken we dat de tegenstelling die  Paulus hier schetst van alle tijden is, en dat we hem ook kunnen toepassen op ons eigen geloof. Er is lef voor nodig om regels los te laten en vrijheid te omarmen, want voor we het weten, worden we daardoor voorgoed veranderd.

Welke kerkelijke regel of gewoonte geeft jou een gevoel van veiligheid? Hoe kun je dan toch ruimte maken voor de vrijheid van de Geest?