Dag 7 - Vrijheid

‘Vrouwe Sion’: dat beeld gebruiken profeten vaker voor Jeruzalem. Het beeld van een vrouw drukt tegelijk schoonheid en (zeker in die tijd) kwetsbaarheid uit. Soms zit er ook een oordeel in, wanneer profeten Jeruzalem afschilderen als Gods ontrouwe echtgenote. En de schrijver van het boek Klaagliederen gebruikt het beeld om duidelijk te maken hoe wanhopig de situatie is nadat de Babyloniërs Jeruzalem hebben veroverd:
‘Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de volken. Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen’ (Klaagliederen 1:1-2).

De tekst van vandaag beschrijft een complete omkering van die situatie. In plaats van op de grond, mag Vrouwe Sion plaatsnemen op een troon. En in plaats van eindeloze tranen mag – nee, moet – zij uitbreken in gejubel.

Wanneer voelde jij je zo vrij dat je wel wilde jubelen?