Dag 4 - Vrijheid

Weer zijn we eeuwen verder in de geschiedenis. Jezus is naar de wereld gekomen, heeft de mensen iets van Gods koninkrijk laten zien, is gekruisigd en weer opgestaan. Paulus, een van de belangrijkste voormannen van de vroege kerk, denkt na over wat dat betekent. De vrijheid voor alle mensen, waar Jesaja al over schreef, wordt volgens Paulus werkelijkheid door het leven en de dood van Jezus. Dezelfde God die zich al aan Mozes bekendgemaakt had als God die bevrijdt, en die later in de tijd van de Babylonische ballingschap bevrijding aankondigde, laat ‘nu, in deze tijd’ zien hoe ver die bevrijding gaat. Die belofte geldt nu voor Joden en niet-Joden: het geloof in Jezus Christus bevrijdt ons ook van dat onderscheid. Bevrijding krijgt hier een andere dimensie: het gaat niet (alleen) om bevrijding van menselijke machthebbers en van uitbuiting, maar van alles wat tussen de mensen en God in staat.

Is er iets waarvan jij vrijgesproken zou willen worden? Leg dat aan God voor, en lees daarbij nog eens de bijbeltekst (hardop, als dat kan).