Dag 1 - Vrijheid

‘Ik ben de HEER, jullie God, die jullie bevrijdt.’ Steeds weer laat God zich in de eerste boeken van de Bijbel op deze manier aan het volk van Israël kennen. Eeuwen geleden had Hij aan Abraham, Isaak en Jakob een eigen land beloofd. Lange tijd bleef het toen stil. Maar nu wordt het tijd om die belofte te vervullen.

Mozes – geboren Israëliet, adoptiekleinkind van de farao en nu vogelvrije outcast – moet daarvoor zorgen. De eerste poging is net faliekant mislukt: door Mozes’ gesprek met de farao is de situatie van de Israëlieten alleen maar verslechterd. Verontwaardigd gaat Mozes terug naar zijn goddelijke opdrachtgever. Hoe reageert God? Die is niet teleurgesteld of boos – integendeel. ‘Nu zul je zien…,’ zegt Hij in vers 1. Met andere woorden: Nu zul je me pas echt leren kennen als de God die zich aan zijn beloften houdt, die machthebbers van hun troon stoot en gevangenen bevrijdt.

Waar denk jij aan bij het woord ‘bevrijding’?