Zomerleesplan 2020

Zomerleesplan 2020: Vrij zijn

Vrijheid: dat woord krijgt dit jaar op allerlei manieren extra betekenis. We staan stil bij 75 jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking. Maar tegelijkertijd moeten we vanwege de coronacrisis zelf heel wat vrijheden afstaan om onze gezondheid en die van anderen te beschermen.

Ook in de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van schuld en angst. Maar ook lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Met dit leesplan kun je je verdiepen in de vraag wat vrijheid in de Bijbel betekent. In vijftien meditaties wordt dat thema steeds weer van een andere kant belicht. We wensen je toe dat de bijbelse inspiratie in dit boekje je helpt om je een vrij mens te voelen!

Rieuwerd Buitenwerf
Directeur Nederlands Bijbelgenootschap