Een man met huidziekte komt bij Jezus

Lees vers 40 en 41 nog eens en vergelijk dat met Marcus 9:20-23:

Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Vergelijk de vraag van beide mannen aan Jezus en zijn antwoorden.
Welk verschil ontdek je?
Wat zegt dat jou?