Verbinding

Soms lijkt het wel of de Bijbel, of althans de manieren waarop deze gelezen en geïnterpreteerd worden, ervoor zorgen dat mensen op afstand van elkaar komen te staan. Hoe helpt de Bijbel om verbinding te zoeken? Het leesrooster ‘Verbinding’ werpt een licht op allerlei bijbelteksten die gaan over samenzijn, samenkomen en samenbrengen.

Dit leesrooster is geschreven door Esther van Schie. Als migrantenpastor ervaart zij dagelijks hoe de Bijbel mensen bij elkaar brengt. Laat je door haar meenemen in zeven bijbelverhalen die verbinden en in beweging zetten.