10. Verdwaald

Soms ben je iets kwijt: je sleutels of een pinpas bijvoorbeeld. Herken je dat, het paniekgevoel omdat je niet meer weet waar je iets hebt gelaten of waar je moet zoeken?

In Lucas 15 vertelt Jezus drie verhalen over Gods nieuwe wereld. De verhalen gaan over dingen die kwijt zijn, terwijl ze heel belangrijk voor iemand zijn. Zo gaat een herder op zoek naar het verloren schaap, een vrouw op zoek naar een kostbare munt en een vader wacht op zijn zoon die weggegaan is.

In het eerste verhaal doet de herder alles wat hij kan om het schaap te vinden en thuis te brengen. Als hij het vindt, geeft hij een groot feest. Voor de toehoorders van Jezus is het beeld van de schaap en de herder bekend. In het Oude Testament werd God vaak voorgesteld als een goede herder en zijn volk als zijn schapen. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 23, waar de dichter zingt over God als zijn herder. En Jezus zegt dat Hij de goede herder is (Johannes 10:11).

De goede herder doet er alles aan om wie verdwaald is te zoeken en thuis te brengen. Voel jij je weleens verdwaald, op zoek naar een thuis? Wat betekent het beeld van de goede herder voor jou?