9. Geen thuis

Je hebt ze vast wel gezien, de beelden van de vluchtelingenkampen in Italië en Griekenland. Of de stromen vluchtelingen na oorlogsgeweld in Ethiopië. Mensen met hun hele hebben en houwen op hun rug of hoofd gebonden. Kinderen in risicovolle gammele bootjes gestopt, in de hoop op veiligheid en een betere toekomst. Voor veel mensen is thuis blijven geen optie. Ook Jozef en Maria moesten met hun kleine baby op de vlucht. Koning Herodes wilde voorkomen dat er een andere koning zou komen, en dus was de pasgeboren Jezus in levensgevaar. Jozef en Maria vluchtten naar Egypte – waar zij konden wonen totdat het weer veilig was in hun land.
Nooit eerder waren er zoveel mensen op de vlucht als tegenwoordig. Want hoe kun je thuisblijven als je huis overstroomt, er onvoldoende voedsel is, er gevaar dreigt?

Wat heb jij te bieden aan mensen zonder thuis? Denk bijvoorbeeld aan je tijd, inzet, geld, gebed.

Luister ook eens naar het lied ‘Licht aan’ (Schrijvers voor gerechtigheid).